Submodulul "Bugete"

Submodulul "Bugete" din modulul "Date financiare" permite:

 • înregistrarea bugetului unităților de învățământ defalcat pe titluri, articole și clasificații bugetare.

Deschide ghidul

Submodulul "Înmatriculare elevi și absolvenți"

Submodulul permite:

 • Înmatricularea/Reînmatricularea elevilor pentru anul școlar 2015 - 2016
 • Asocierea elevilor înmatriculați la formațiunea de studiu pentru anul școlar 2015-2016/li>

Deschide ghidul

Submodulul "Promovare elevi"

Submodulul permite:

 • Marcarea elevilor nepromovați
 • Promovarea multiplă sau individuală a elevilor și asocierea lor la o formațiune de studiu pe anul școlar viitor

Deschide ghidul

Modulul "Resurse materiale"

UPDATED 21.07.2015

Modulul de gestionare a resurselor materiale din unitățile de învățământ este o componentă importantă a sistemului, având un impact major în activitatea de raportare.

Modulul permite colectarea și gestionarea datelor relevante complete aferente resurselor materiale și facilităților unităților de învățământ.

Deschide ghidul

Modulul "Înscrierea la grădiniță"

Modulul permite colectarea datelor necesare procesului de înscriere în învățământul preșcolar (furnizate prin intermediul cererilor de înscriere), evaluarea cererilor depuse și reînscrierea.

Deschide ghidul

Modulul "Managementul unităților de învățământ"

Modulul Managementul unităților de învățământ este utilizat pentru gestionarea structurii și detaliilor de organizare a unităților de învățământ și permite colectarea și administrarea tuturor detaliilor și atributelor unităților școlare, dar și a caracteristicilor care definesc contextul exact de funcționare al acestora (gestionarea formațiunilor de studiu, gestionarea activităților extrașcolare, gestionarea partenerilor și consorțiilor).

Deschide ghidul

Modulul "Resurse umane"

Modulul de gestionare a datelor personalului din unitățile de învățământ este o componentă importantă a sistemului, aceștia fiind actori principali ai educației, alături de unitățile de învățământ și de elevi.

Modulul permite colectarea datelor relevante complete ale personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic din unitățile de învățământ.

Deschide ghidul

Modulul "Date statistice"

Modulul gestionează datele statistice la nivelul unităților de învățământ, la nivelul Inspectoratelor Școlare Județene (ISJ) și la nivel național (MECS).

Datele statistice se colectează la nivelul unităților de învățământ, iar inspectoratele Școlare Județene (ISJ) pot vizualiza și modifica datele colectate de unități. De asemenea ele pot vizualiza sumele tuturor datelor statistice din județul de reședință al reprezentanților săi.

Deschide ghidul

Elevi - ghidul utilizatorului din unitatea de învățământ

Modulul de gestionare a datelor elevilor este o componentă cheie, pentru că aceștia sunt principalii adresanți ai ofertelor educaționale puse la dispoziție de unitățile de învățământ.

În acest modul este permisă colectarea și gestionarea completă a datelor de identificare ale elevului, precum și gestionarea parcursului școlar al acestuia, de la înscriere în unitate, înregistrare într-o formațiune de studiu, acţiuni  extrașcolare, trecerea dintr-un ciclu de învățământ la următorul etc.

Deschide ghidul

Plan de școlarizare - ghidul utilizatorului din unitatea de învățământ

Modulul Plan de școlarizare gestionează informațiile referitoare la oferta unităților de învățământ, precum și procesul de aprobare și cel de management la nivel național ale acestora.

Proiectul planului de școlarizare cuprinde informațiile despre structura pe care o poate gestiona fiecare unitate de învățământ:

 • Nivele
 • Filiere
 • Profile
 • Domenii
 • Specializări
 • Clase

Pentru a putea întocmi planul de școlarizare, este obligatoriu ca rețeaua școlară să fie finalizată pe anul școlar viitor. Acesta este completat la nivel de unitate de învățământ (în perioada comunicată de Inspectoratul Școlar Județean, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului București) și poate fi accesat la nivel județean și nivel național prin interfața aplicației.

Deschide ghidul

Modulul rețea școlară - Instrucțiuni pentru utilizatori

Modulul gestionează rețeaua școlară a unităților de învățământ și se ocupă de colectarea caracteristicilor, care permit identificarea fiecărei unități. Totalitatea unităților de învățământ și relațiile ierarhice, care se stabilesc între acestea, constituie rețeaua școlară națională.

Informațiile referitoare la unitățile de învățământ se colectează la nivelul Inspectoratelor Școlare Județene (ISJ) și Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB).

Importanța modulului Rețea școlară este majoră și, în același timp, justificată de faptul că orice activitate din sistem trebuie asignată unității de învățământ la nivelul căreia s‑a produs, dar și de faptul că posesia datelor SIIIR de către unitățile din rețea dictează regulile de vizibilitate ale datelor pentru fiecare dintre utilizatori (o școală va avea acces la propriile date, un utilizator ISJ va avea acces la totalitatea datelor unităților arondate etc.).

Deschide ghidul