Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea performanţelor în sistemul educaţional românesc prin implementarea in cadrul proiectului a urmatoarelor produse si servicii:

 • Achizitionarea licenţelor aferente sistemului informatic ce va fi implementat – licenţă la nivel naţional, perpetuă
 • Realizarea urmatoarelor servicii:
  • Managementul proiectului
  • Analiza generală şi detaliată a serviciilor şi proceselor cheie în domeniul educaţiei - precum şi a sistemului informatic existent
  • Analiza şi revizuirea Sistemului Naţional de Indicatori pentru Educaţie (SNIE)
  • Impementarea Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România – SIIIR, inclusiv testarea şi instalarea sistemului
  • Managementul schimbării şi adopţia sistemului, inclusiv îmbunătăţirea competenţelor personalului cu atribuţii legate de SIIIR, actualizarea bazelor de date, realizarea procedurilor de operare si manualelor, pilotarea si monitorizarea activităţii
  • Suport tehnic şi metodologic pentru implementarea şi exploatarea instrumentelor realizate. Administrarea sistemelor informatice, asigurarea mentenanţei

Instruirea grupului ţintă pentru utilizarea corespunzătoare/administrarea sistemului informatic realizat în cadrul proiectului