Despre proiect

Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România va furniza servicii de gestiune completă a activităţilor sistemului educaţional preuniversitar din punct de vedere operaţional, tehnic, administrativ şi strategic.

SIIIR se va adresa atât nevoilor utilizatorilor de la nivel central (legate în special de luarea de decizii pe baza analizei indicatorilor de performanţă, dar şi de asigurarea transparenţei proceselor investiţionale, gestiunea problematicii resurselor umane, alcătuirea şi exploatarea acestora), cat si nevoilor identificate la nivel local (gestiunea activităţilor, proceselor şi fluxurilor la nivelul unităţii de învăţămant).

SIIIR va fi un sistem complex care va răspunde pe de o parte nevoilor identificate în sfera educaţională şi recomandărilor de îmbunătăţire formulate și care, în același timp, doreşte să fie purtătorul unei viziuni ample asupra modalităţilor în care se poate veni în întâmpinarea nevoilor sistemului de educaţie.

SIIIR se va constitui într-o platformă orientată către furnizarea de servicii, permiţandu-se astfel comunicarea cu aplicaţiile existente, dar şi furnizarea de extensii specifice menite să acopere neajunsurile identificate la nivelul sistemelor existente.

Aliniat la strategia MECS, proiectul va duce la crearea unui standard de interoperabilitate cu/între sistemele informatice administrative și de management din sistemul educațional.