Context

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, actual Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECS), ca autoritate centrală ce coordonează sistemul naţional de învăţământ, este responsabil de evaluarea acestuia pe baza unor criterii şi standarde, pe baza cărora defineşte acţiunile, strategiile şi programele pentru întreg sistemul. În acest moment, MECS dispune de un set de informaţii, baze de date şi instrumente primare de analiză şi control neintegrate, resimţindu-se astfel nevoia asigurării unui sistem de tipul SIIIR.

SIIIR îsi propune susţinerea creşterea capacităţii MECS de planificare şi monitorizare a sistemului educaţional românesc văzut ca factor principal menit să asigure capacitatea României de a concura pe termen lung pe piaţa globală de bunuri şi servicii.