Plan de școlarizare - ghidul utilizatorului din unitatea de învățământ

  • Tipărire

Modulul Plan de școlarizare gestionează informațiile referitoare la oferta unităților de învățământ, precum și procesul de aprobare și cel de management la nivel național ale acestora.

Proiectul planului de școlarizare cuprinde informațiile despre structura pe care o poate gestiona fiecare unitate de învățământ:

  • Nivele
  • Filiere
  • Profile
  • Domenii
  • Specializări
  • Clase

Pentru a putea întocmi planul de școlarizare, este obligatoriu ca rețeaua școlară să fie finalizată pe anul școlar viitor. Acesta este completat la nivel de unitate de învățământ (în perioada comunicată de Inspectoratul Școlar Județean, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului București) și poate fi accesat la nivel județean și nivel național prin interfața aplicației.

Deschide ghidul